Tin tức trung tâm
Liên kết
Phòng LAS XD 1256

Ống cấp phụ gia dạng hạt

01938

Lựa chọn loại nhựa đường phù hợp với điều kiện khai thác sử dụng các đoạn tuyến

02952

Nghiên cứu công nghệ trộn SBS tại trạm cải thiện khả năng chống hằn lún

02869

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định và độ dẻo Marshall của bê tông nhựa ở Việt Nam

06218

Phương pháp thiết kế thành phần hỗn hợp Bê tông nhựa có ưu điểm là thí nghiệm đơn giản nên được áp dụng rộng rãi trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Độ ổn định và độ dẻo Marshall là chỉ 2 tiêu rất quan trọng để đánh giá chất lượng bê tông nhựa, là cơ sở để thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa.

Danh mục thiết bị phòng thí nghiệm LasXD1256

08573

Thông tin nhân sự

08013

Phòng thí nghiệm trọng điểm LasXD 1256, UTC - Cienco4 được thành lập tháng 8/2013, là sự hợp tác đầu tư giữa Trường Đại học Giao thông Vận tải và Tổng công ty xây dựng Công trình Giao thông 4

Liên kết
Copyright 2018 by TG CORP