Download văn bản, bài giảng
Bài giảng (9)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
/ bai 4- xây dựng đề cương thí nghiệm 01/01/0001
/ Bai 3-Nghiên cứu thực nghiệm công trình 01/01/0001
/ Bai 2-Thiết bị đo 01/01/0001
/ Bài 1:Nội dung và nhiệm vụ của sinh viên, vai trò thí nghiệm 01/01/0001
/ Bài giảng chuyên đề khóa học BDNV "Thiết kế - sản xuất - giám sát chất lượng bê tông nhựa nóng" của PGS. TS Nguyễn Bính 01/01/0001
/ Bài giảng chuyên đề khóa học BDNV "Thiết kế - sản xuất - giám sát chất lượng bê tông nhựa nóng" của thạc sỹ Lương Xuân Chiểu (cập nhật ngày 19/8/2015) phần 1 01/01/0001
/ Bài giảng chuyên đề khóa học BDNV "Thiết kế - sản xuất - giám sát chất lượng bê tông nhựa nóng" của thạc sỹ Lương Xuân Chiểu (cập nhật ngày 19/8/2015) phần 2 01/01/0001
/ Bài giảng chuyên đề khóa học BDNV "Thiết kế - sản xuất - giám sát chất lượng bê tông nhựa nóng" của tiến sỹ Nguyễn Quang Phúc(cập nhật ngày 19/08/2015)- phần 2 01/01/0001
/ Bài giảng chuyên đề khóa học BDNV "Thiết kế - sản xuất - giám sát chất lượng bê tông nhựa nóng" của thạc sỹ Lương Xuân Chiểu 01/01/0001
Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
Copyright 2020 by TG CORP