Tin tức trung tâm
Liên kết
Cơ khí

Hoạt động giảng dạy – Thực hành gia công cơ khí trên máy phay 5 trục DMU 60 monoblock

Gửi lúc 03/02/2017 10:10:19 SA

Hoạt động giảng dạy – Thực hành gia công cơ khí trên máy phay 5 trục DMU 60 monoblock

 ( 3,0 / 0 )
step
Liên kết
Copyright 2020 by TG CORP