Tin tức trung tâm
Liên kết
Công trình

Ban hành chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời về thiết kế,thi công và nghiệm thu BTN chặt thông thường có sử dụng phụ gia SBS trộn với cốt liệu nóng tại trạm trộn

Gửi lúc 10/12/2016 12:11:04 CH

Mọi  người tham khảo chỉ đẫn kỹ thuật  tạm thời về thiết kế,thi công và nghiệm thu BTN chặt thông thường có sử dụng phụ gia SBS trộn với cốt liệu nóng tại trạm trộn

ở link bên dưới nhé 

3904QĐ-BGTVTQĐ-1.PDF

 ( 3,0 / 0 )
step
Liên kết
Copyright 2020 by TG CORP