Tin tức trung tâm
Liên kết
Công trình

Thiết bị quan trắc mố cầu

Gửi lúc 29/11/2016 14:49:20 CH

Bộ thiết bị quan trắc tự động mố cầu được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm khoa học Công nghệ và Giao thông vận tải.Dưới sự chỉ đạo của Th.S Lương Xuân Chiểu

Tính năng thiết bị

1)Đo chuyển vị đã kênh

2)Đo nhiệt độ đa kênh

3)Truyền dữ  liệu đo lường  về sever

4)Lấy dữ liệu tức thời bằng điện thoại

5)Điều khiển từ xa bằng máy tính và điện thoại ( 3,0 / 0 )
step
Liên kết
Copyright 2020 by TG CORP