Tin tức trung tâm
Liên kết
Công trình

Đo ứng suất nhiệt trong bê tông trụ lớn

Gửi lúc 15/08/2016 8:54:03 SA

Việt đo ứng suất nhiệt trong bê tông trụ lớn nhắm đánh giá việc chênh lệch nhiệt độ từ tâm của trụ tới các bề mặt của khối bê tông

Việt đo ứng suất nhiệt trong bê tông trụ lớn nhắm đánh giá việc chênh lệch nhiệt độ từ tâm của trụ tới các bề mặt của khối bê tông

Việc đo đạc được thực hiện bỏi Trung tâm Khoa hoc Công nghệ Giao thông Vận tải dưới sự chỉ đạo của Th.S Lương Xuân Chiểu

Từ giá trị đo đạc về thay đổi nhiệt độ thay đổi trong vòng 14 ngày của khối bê tông chúng ta có thể đưa ra việc đánh giá về sự chêch lệch giá trị nhiệt này có gây ra vết nứt trong khối bê tông không

Việc đo giá trị nhiệt này đã được Trung tâm Khoa học Công nghê Giao thông vận tải thực hiện với máy móc chuyên dụng độ chính xác cao

Sau khi có giá trị đo được chúng ta sẽ giựa  theo tiêu chuẩn của Hàn để đánh gía

Tài liệu tham khảo tại đây 

Mass_concrete_mockup_plan.pdf

Mẫu dữ liệu mà Trung tâm đã thực hiện tại cầu cao tốc Bến Lức-Long Thành

P1.xlsx

 ( 3,0 / 0 )
step
Liên kết
Copyright 2020 by TG CORP