Tin tức trung tâm
Liên kết
Điện - Điện tử

Thiết kế, chế tạo hệ thống tự động giám sát thủy văn cho nhà máy thủy điện

Gửi lúc 26/04/2016 23:25:17 CH

Hiện nay việc quản lý tham số đo đạc tại các nhà máy thủy điện là một yêu cầu cấp bách đối với 
mỗi quốc gia. Các hệ thống tự động hóa đo các tham số của nhà máy thủy điện cũng như các hệ 
thống quản lý nguồn nước đã được ứng dụng và phát triển mạnh mẽ ở các nước phát triển. Một số tham số quan trọng của nhà máy thủy điện như  lượng mưa, mực nước sông, mực nước hồ chứa, tốc độ của dòng chảy của nước trên các kênh và trên sông, cũng như các tham số liên quan đến độ an toàn của đập, kè bao đều được đo bởi các cảm biến, sau đó được xử lý một cách phù hợp và được đưa về trung tâm quản lý. Tại Việt Nam và Lào cho đến nay hầu hết các nhà máy thủy điện không có hệ thống giám sát dữ liệu tự động và hầu hết các thông số được truyền một cách thủ công rất tốn thời gian và khó khăn để thực hiện. Vì vậy, bài viết này giới thiệu một hệ thống mới tự động thời gian thực nhằm khắc phục những vấn đề này. Hệ thống thiết kế có một số tính năng như tự động thu thập, xử lý dữ liệu và truyền dữ liệu về trung tâm quản lý giám sát. Ngoài việc điều tiết nguồn nước cũng như công suất của nhà máy sao cho đạt hiệu quả cao nhất, các thông số của hệ thống còn giúp đánh giá tác động và quản lý giám sát môi trường. Thiết bị đã được thiết kế, chế tạo thành công, được sử dụng làm công cụ trực quan phục vụ giảng dạy tại khoa Điện-Điện tử trường Đại học Giao thông Vận tải, Việt Nam và được chuyển giao lắp đặt cho nhà máy thủy điện Theun Hinboun, bản Na Hin thuộc tỉnh Borikhamxai, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Tài liệu tham khảo thêm 
 ( 3,0 / 0 )
step
Liên kết
Copyright 2020 by TG CORP