Tin tức trung tâm
Liên kết
Phòng Las xd1256

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại buổi làm việc với trường Đại học Giao thông vận tải về giải pháp sử dụng phụ gia nhằm tăng cường khả năng chống hằn lún vệt bánh xe của bê tông nhựa

Gửi lúc 15/08/2015 9:51:20 SA

Ngày 15/7/2015, tại văn phòng Bộ Giao thông Vận tải, thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì buổi làm việc với trường Đại học Giao thông Vận tải về đề xuất sử dụng phụ gia nhằm tăng khả năng chống hằn lún vệt bánh xe.

Sau khi nghe báo cáo của trường Đại học Giao thông Vận tải về giải pháp sử dụng phụ gia nhằm tăng khả năng chống hằn lún vệt bánh xe của bê tông nhựa và ý kiến của các cơ quan tham mưu, thứ trường Nguyễn Ngọc Đông đã kết luận như sau:

1. Thay mặt Bộ trưởng Bộ GTVT trân trọng cảm ơn trường Đại học GTVT đã chủ động, tích cực và đóng góp có hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng xây dựng các công trình giao thông nói chung và mặt đường bê tông nhựa nói riêng. Những khuyến cáo, đề nghị của Nhà trường về các giải pháp chống hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường BTN trong thời gian vừa qua đã được Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, một số nội dung đã đươc đề cập vào các văn bản chỉ đạo của Bộ trong việc nâng cao chất lượng sản xuất, thi công BTN chống HLVBX như: không sử dụng bụi thu hồi của trạm trộn, các yêu cầu trong công tác sản xuất cốt liệu BTN..., và nhiều đề xuất, kiến nghị cũng đã được đưa vào các chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.

Trong thời gian tới, đề nghị nhà trường tiếp tục chương trình nghiên cứu với sự tham gia tích cực của các chuyên gia, các nhà khoa học và giảng viên của nhà trường, đóng góp cho sự xây dựng, phát triển ngành GTVT nói chung và lĩnh vực xây dựng công trình đường bộ nói riêng.

2. Đối với một số loại phụ gia đã được trường Đại học GTVT nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm và đã báo cáo, đề xuất áp dụng trong sản xuất BTN cũng đã được áp dụng vào một số dự án xây dựng đường bộ.

Nhằm tổng kết đánh giá hiệu quả và lựa chọn được loại phụ gia phù hợp với điều kiện Việt Nam, trên cơ sở kết quả nghiên cứu đã thực hiện trong thời gian qua, đề nghị nhà trường đề xuất đề tài nghiên cứu tổng kết đánh giá, ứng dụng các loại phụ gia trong sản xuất BTN nhằm tăng khả năng ổn định nhiệt và chống HLVBX.

Xem thêm nội dung thông báo 648/TB-BGTVT

 ( 3,0 / 0 )
step
Liên kết
Copyright 2020 by TG CORP