Tin trung tâm

Khai giảng lớp tư vấn giám sát xây dựng và lớp dự toán

Gửi lúc 10/06/2017 8:39:58 SA

Ngày 6/6/2017 Trung tâm  Khoa học công nghệ và Giao thông Vận tải khải giảng lớp "Tư vấn giám sát xây dựng" và lớp"Dự toán"

Kinh mời các sinh viên công nhân viên,cán bộ,người lao động......Những ai có nhu cầu vui lòng liên hệ 

Phòng 104 Toàn nhà A4 trường Đại học Giao thông Vận tải

Số điện thoại liên hệ:0437668019

Hotline:0936317441

 ( 3,0 / 0 )
step
Bài báo của Trung tâm
Liên kết
Copyright 2018 by TG CORP