Tin trung tâm

Chống hằn lún bê tông nhựa bài toán của ngành giao thông

Gửi lúc 31/05/2017 21:21:11 CH

Trước tình trạng hằn lún vệt bánh xe như hiện nay đang là vấn đề nhức nhối của toàn ngành giao thông

Trước tình hình đó Trung tâm Khoa học công nghệ Giao thông Vận tải đã phối hợp cùng bộ giao thông cùng các đơn vị liên quan để tìm ra nguyên nhân và đưa ra các các phương pháp để chống hằn lún vệt bánh xe và đã đạt được những kết quả khả thi 

Dưới đây là phóng sự nói về tình trạng hằn lún vệt bánh xe hiện nay 


Chống hằn lún bê tông nhựa bài toán của ngành giao thông phần 1


Chống hằn lún bê tông nhựa bài toán của ngành giao thông phần 2

 ( 3,0 / 0 )
step
Bài báo của Trung tâm
Liên kết
Copyright 2018 by TG CORP