Tin trung tâm

Bằng khen tập thể lao động xuất sắt của bộ giáo dục và đào tạo giành cho trung tâm

Gửi lúc 15/11/2016 20:23:09 CH

Quyết đinh 5330/QĐ-BGDDT

Tặng danh hiệu cho Trung tâm Khoa học Công nghệ và Giao thông Vận tải

Tập thể lao động xuất sắc năm 2015-1016

Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo "Phùng Xuân Nhạ" đã ký

 ( 3,0 / 0 )
step
Bài báo của Trung tâm
Liên kết
Copyright 2018 by TG CORP